• slide3

艺术类招生

您所在的位置: 首页 >> 招生类型 >> 艺术类招生 >> 正文

2019年音乐表演(器乐)校考合格名单公示

2019年04月18日 15:39  点击:[]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

准考证号 姓名 性别 生源省份 器乐种类 排名成绩 排名
19532209 张译心 湖南 小提琴 92 1
19532155 李琳珺 湖南 小提琴 90.67 2
19512073 李海歆 湖北 中提琴 90.33 1
19551201 蒋涛 安徽 中提琴 89.67 2
19522252 梅雅涵 河南 大提琴 86 1
19552068 杨玥 安徽 大提琴 85 2
19531025 蔡尔瞻 湖南 低音提琴 85.33 1
19532108 旷小小 湖南 低音提琴 83 2
19521076 赵龙威 河南 手风琴 93 1
19521107 王肇硕 河南 手风琴 88 2
19512119 叶诗田 湖北 长笛 87 1
19512049 段诗雅 湖北 长笛 84.33 2
19531175 黄奇贝 湖南 单簧管 84.67 1
19521077 向长旭 河南 单簧管 84 2
19511210 田致远 湖北 双簧管 82.33 1
19531036 谭笑 湖南 萨克斯 88.33 1
19531189 黄艺驰 湖南 萨克斯 86 2
19532027 乐嘉欣 湖南 大管 89 1
19532016 吴疑 湖南 大管 84.33 2
19551094 赵海峰 安徽 大管 84.33 2
19571168 凌晨 广东 长号 87.67 1
19561197 徐一中 江西 长号 84.33 2
19531188 杨一帆 湖南 小号 91 1
19551198 汪鑫磊 安徽 小号 90.33 2
19552135 任晨羽 安徽 圆号 82.67 1
19521110 李浩成 河南 圆号 82 2
19521220 马一鸣 河南 大号 86 1
19551130 戴鸿路玉 安徽 大号 84.67 2
19571098 李钟子涵 广东 小军鼓 90.67 1
19531194 周祎凡 湖南 小军鼓 87.33 2
19561124 房子奥 江西 二胡 87.87 1
19512191 许佑珺 湖北 二胡 86.33 2
19532162 扶婉婷 湖南 古筝 88.43 1
19542062 周思敏 山东 古筝 87.67 2
19532090 张世茂 湖南 琵琶 84.23 1
19562174 陶星妤 江西 琵琶 81.33 2